-4%
-[ Mã: Kavi30DVR ]-
990.000 950.000
-[ Mã: CAM10DVR ]-
1.650.0001.950.000
-13%
-[ Mã: KAVICAM360-2D ]-
5.500.0008.900.000
-91%
-[ Mã: KAVICAM360-3DHD ]-
850.00012.500.000
-0%
-[ Mã: KAVI60DVR ]-
1.680.000 1.680.000
-3%
-[ Mã: Kavitech-RoadCam-2K ]-
1.900.000 1.850.000
-0%
-[ Mã: HD1080DUALCAM ]-
990.000 990.000
-0%
-[ Mã: HD1080WIFICAM ]-
990.000 990.000
-34%
-[ Mã: HD410 ]-

Camera lùi - tiến - cập lề

Camera lùi AHD Kavitech HD410 cho màn Android

580.000 380.000
-13%
-[ Mã: AHD2CAM ]-
1.500.000 1.300.000
-23%
-[ Mã: USBCamFullHD ]-
980.000 750.000
-18%
-[ Mã: MR7DVR ]-
1.680.000 1.380.000
-23%
-[ Mã: 90DVR ]-
3.500.000 2.680.000
-22%
-[ Mã: HD406 ]-
450.000 350.000
-0%
-[ Mã: 80DVR ]-
2.480.000 2.480.000
-21%
+
Hết hàng
-[ Mã: 701W ]-
1.900.000 1.500.000

×
preloader