Tin tuyển dụng

KAION TUYỂN DỤNG Chúng tôi đang mở rộng thị trường cần tuyển thêm 2 vị trí sau   I/ NHÂN VIÊN KINH DOANH Mô tả công việc. 1. Duy trì những quan hệ kinh doanh hiện có, nhận đơn đặt hàng; thiết lập những những mối quan hệ kinh doanh mới 2. Lập kế hoạch […]